Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Masalah Pengangkutan Awam di Malaysia: Cabaran dan Cadangan Peningkatan

Masalah Pengangkutan Awam di Malaysia: Cabaran dan Cadangan Peningkatan

Pengangkutan awam di Malaysia merupakan aspek penting dalam kehidupan harian rakyat Malaysia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, industri pengangkutan awam di negara ini menghadapi beberapa masalah serius. Cabaran-cabaran ini termasuk kurangnya integrasi di antara pelbagai mod pengangkutan awam, ketidakbolehpercayaan, kadar tambang yang meningkat, kesesakan, dan kekurangan penyelenggaraan. Tambahan pula, setiap mod pengangkutan awam mempunyai permasalahan tersendiri seperti bas yang sering lewat dan terlewat, sistem keretapi yang terhad, serta kos tinggi untuk perkhidmatan teksi dan ride-hailing. Dalam tulisan ini, kami akan menganalisis masalah-masalah ini dan mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memperbaiki pengangkutan awam di Malaysia.

A. Kurangnya Integrasi


Salah satu masalah utama dalam pengangkutan awam di Malaysia adalah ketiadaan integrasi yang baik di antara pelbagai mod pengangkutan. Rakyat Malaysia menghadapi kesulitan untuk bertukar antara mod pengangkutan awam. Misalnya, tiada sistem tiket tunggal untuk bas dan keretapi, dan penumpang sering terpaksa berjalan jauh untuk bertukar antara mod pengangkutan yang berbeza. Penting untuk memperkenalkan sistem yang lebih terintegrasi, yang akan menjadikan pengalaman perjalanan lebih mudah dan lebih efisien.

B. Ketidakbolehpercayaan

Ketidakbolehpercayaan pengangkutan awam merupakan masalah serius di Malaysia. Bas dan keretapi sering lewat jadual atau dibatalkan, menyebabkan ketidakselesaan dan kerumitan dalam perjalanan harian. Ketidakbolehpercayaan ini berdampak terutamanya kepada golongan yang bergantung kepada pengangkutan awam untuk bekerja atau belajar. Meningkatkan kebolehpercayaan sistem ini harus menjadi keutamaan dalam usaha memperbaiki pengangkutan awam.

C. Kadar Tambang Tinggi


Kenaikan kadar tambang pengangkutan awam merupakan beban kepada rakyat Malaysia. Hal ini menjadikan pengangkutan awam kurang terjangkau bagi beberapa golongan masyarakat. Penurunan kadar tambang atau pengenakan tarif yang lebih berpatutan perlu dipertimbangkan untuk menjadikan pengangkutan awam lebih berdaya maju dan berkesan.

D. Kesesakan


Kenderaan pengangkutan awam sering terlalu sesak, terutamanya semasa waktu puncak. Hal ini menjadikan pengalaman perjalanan tidak selesa dan berbahaya. Usaha perlu diambil untuk meningkatkan kapasiti kenderaan dan jadual perkhidmatan untuk mengurangkan kesesakan di dalam pengangkutan awam.

E. Kelemahan Penyelenggaraan


Beberapa infrastruktur pengangkutan awam di Malaysia dalam keadaan teruk akibat kekurangan penyelenggaraan. Hal ini boleh membawa kepada masalah keselamatan dan keruntuhan. Untuk memastikan keselamatan dan kebolehpercayaan, penyelenggaraan perlu ditingkatkan secara berterusan.

F. Masalah Mod Pengangkutan Tertentu


- Bas: Bas merupakan mod pengangkutan awam yang paling popular di Malaysia, tetapi ia juga yang paling bermasalah. Bas sering lewat atau dibatalkan, dan sering terlalu sesak. Tambahan pula, beberapa bas dalam keadaan teruk dan tidak mempunyai kemudahan asas seperti penghawa dingin.

- Keretapi: Rangkaian keretapi di Malaysia adalah terhad dan tidak merangkumi semua kawasan utama. Tambahan pula, kadar tambang keretapi boleh menjadi mahal, mengurangkan daya tarikan kepada pengangkutan awam ini.

- Teksi dan Perkhidmatan Ride-hailing: Teksi dan perkhidmatan ride-hailing boleh menjadi mudah, tetapi ia juga yang paling mahal. Tambahan pula, terdapat kebimbangan keselamatan terhadap teksi dan perkhidmatan ride-hailing di Malaysia.

Peningkatan pengangkutan awam di Malaysia adalah penting untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas dan pencemaran udara, serta menjadikan bandar-bandar lebih layak dihuni. Kerajaan Malaysia dan operator pengangkutan awam perlu bekerjasama untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam industri ini. Cadangan yang telah diberikan, seperti integrasi yang lebih baik, peningkatan kebolehpercayaan, penurunan kadar tambang, penyelenggaraan yang lebih baik, dan peningkatan keselamatan, adalah langkah-langkah yang boleh diambil untuk memperbaiki pengangkutan awam dan menjadikannya pilihan yang lebih menarik bagi para pengguna. Dengan usaha bersama, Malaysia boleh melangkah ke hadapan dalam meningkatkan pengangkutan awam negara ini.