Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah: Memudahkan Ibu Bapa Pantau Prestasi Akademik Anak

sistem analisis peperiksaan sekolah

Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah: Dalam era teknologi yang semakin maju, pendidikan turut mengalami transformasi dengan pelbagai inovasi yang menguntungkan pelajar, ibu bapa, dan pengajar. Salah satu inovasi yang mencorak dunia pendidikan di Malaysia adalah Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) yang membolehkan ibu bapa menyemak keputusan ujian dan peperiksaan anak-anak secara online. SAPS membawa kemudahan kepada ibu bapa dalam memantau prestasi akademik anak-anak mereka tanpa perlu kesulitan logistik yang terlibat dalam menerima slip keputusan secara konvensional.

A. Fungsi dan Kelebihan SAPS

SAPS Ibubapa 2023 merupakan sebuah platform dalam talian yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk memudahkan ibu bapa atau penjaga menyemak keputusan peperiksaan anak-anak. Melalui platform ini, ibu bapa dapat menyemak keputusan ujian 1, peperiksaan pertengahan tahun, ujian 2, peperiksaan akhir tahun, serta peperiksaan percubaan UPSR, PT3, dan SPM secara mudah dan cepat. Kelebihan SAPS terletak pada kepraktisan yang ditawarkannya – ibu bapa tidak perlu lagi login ke dalam sistem untuk memperoleh maklumat tersebut.

B. Cara Menggunakan SAPS

Langkah-langkah menyemak keputusan peperiksaan anak melalui SAPS sangat mudah. Pertama, ibu bapa perlu mengakses laman web SAPS NKRA KPM di sapsnkra.moe.gov.my/ibubapa2/index.php. Setelah masuk ke laman web tersebut, lakukan carian murid dengan memasukkan nombor kad pengenalan atau sijil lahir pelajar. Jika akses tidak berjaya, ibu bapa boleh berhubung dengan guru kelas untuk mendapatkan bantuan lanjut.

Selanjutnya, lakukan carian sekolah dengan memilih negeri dan klik butang "Cari Di Sini" untuk memilih sekolah pelajar. Setelah itu, pilih tahun peperiksaan dan jenis peperiksaan yang ingin disemak, seperti ujian, peperiksaan pertengahan tahun, peperiksaan akhir tahun, dan lain-lain. Terakhir, ibu bapa akan mendapat pelbagai maklumat penting berkaitan keputusan ujian atau peperiksaan, seperti markah, gred, kedudukan dalam kelas, peratusan, dan sebagainya.

C. Kepentingan Semakan SAPS

SAPS Semakan Ibu Bapa membawa manfaat yang besar kepada ibu bapa dalam memantau perkembangan akademik anak-anak mereka. Bagi sekolah rendah, SAPS menyediakan semakan bagi murid darjah 1 hingga darjah 6, sementara bagi sekolah menengah, ia menyediakan semakan bagi tingkatan 1 hingga 5. Tidak hanya untuk tahun semasa, aplikasi ini juga membolehkan ibu bapa menyemak keputusan peperiksaan bagi tahun-tahun lepas, memberi pandangan tentang kemajuan prestasi pelajar dari masa ke masa.

D. Cadangan dan Penutup

Sebagai ibu bapa yang prihatin terhadap perkembangan akademik anak, kehadiran SAPS adalah satu kemudahan yang tidak dapat diabaikan. Dengan hanya beberapa klik, ibu bapa dapat memperoleh maklumat penting tentang prestasi anak-anak mereka dalam peperiksaan. Walaupun keputusan peperiksaan awam seperti UPSR, PT3, STAM, dan SPM tidak dapat disemak melalui SAPS, sistem ini tetap memberikan manfaat yang besar dalam memastikan anak-anak mencapai prestasi terbaik.

Agar semakan dilakukan dengan berkesan, ibu bapa dinasihatkan untuk melakukannya setelah keputusan peperiksaan telah dikemaskini atau markah telah diisi oleh guru yang terlibat. Sekiranya terdapat kesulitan, berhubung dengan pihak sekolah untuk mendapatkan bantuan. Dalam kesimpulannya, SAPS Ibubapa memberikan kecekapan dan kemudahan dalam memantau prestasi akademik anak-anak, menjadikannya alat yang tidak ternilai dalam mendukung pendidikan yang lebih berkualiti.