Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget HTML #1

Jangkaan Ekonomi Malaysia 2023

Jangkaan Ekonomi Malaysia 2023: Pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun 2023 telah menjadi perbualan utama dalam kalangan pakar ekonomi dan pemerhati kewangan. Setelah mencatatkan pertumbuhan yang kukuh pada suku pertama tahun ini, negara ini berhadapan dengan cabaran dalam menghadapi perubahan dinamik ekonomi global dan faktor dalaman yang turut mempengaruhi prestasi ekonomi. Bagaimana jangkaan ekonomi Malaysia pada tahun 2023? Mari kita telusuri lebih mendalam dalam artikel ini.

A. Pertumbuhan Ekonomi Suku Kedua 2023

Pada suku kedua 2023, ekonomi Malaysia melaporkan pertumbuhan sebanyak 2.9 peratus. Namun, angka ini mengecewakan apabila ia lebih rendah daripada jangkaan konsensus sebanyak 3.3 peratus. Keputusan ini turut menunjukkan perlambatan pertumbuhan berbanding suku pertama tahun ini yang mencatatkan pertumbuhan sebanyak 5.6 peratus. Kesan perlambatan ini mungkin telah dirasakan dalam pelbagai sektor ekonomi dan melibatkan faktor-faktor eksternal dan dalaman yang perlu dikaji dengan lebih mendalam.

B. Cabaran Permintaan Luaran dan Pendorong Pertumbuhan

Permintaan luaran yang lebih perlahan dikatakan menjadi faktor utama yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang sederhana pada suku kedua 2023. Walau bagaimanapun, penting untuk ditekankan bahawa permintaan dalam negeri terus berperanan sebagai pendorong utama pertumbuhan. Penggunaan swasta dan pelaburan dilihat sebagai elemen utama yang mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi. Perkembangan positif ini turut disokong oleh persekitaran pekerjaan yang kukuh, memberikan keyakinan kepada isi rumah untuk terus menyumbang kepada perbelanjaan dan aktiviti ekonomi.

C. Prognosis Inflasi dan Teras 2023

Gabenor Bank Negara Malaysia (BNM), Datuk Shaik Abdul Rasheed Abdul Ghaffour, telah meramalkan purata inflasi keseluruhan dan teras pada tahun 2023. Menurut beliau, purata inflasi keseluruhan dijangka berada dalam lingkungan 2.8 peratus manakala inflasi teras dijangka sekitar 3.8 peratus. Ramalan ini adalah penting dalam merancang strategi pengurusan ekonomi negara, termasuk pelaksanaan dasar kewangan dan monetari.

D. Kontribusi Sektor Perkhidmatan dan Pembinaan

Pertumbuhan ekonomi sebanyak 2.9 peratus pada suku kedua 2023 disokong terutamanya oleh sektor perkhidmatan dan pembinaan. Sebagai pihak yang memainkan peranan penting dalam daya ungkit ekonomi, sektor perkhidmatan dan pembinaan telah memberikan sumbangan yang ketara terhadap prestasi ekonomi negara. Dalam sektor perkhidmatan, subsektor perdagangan borong dan runcit, pengangkutan dan penyimpanan, perkhidmatan perniagaan, serta penginapan turut mencatatkan pertumbuhan yang memberangsangkan.

Penutup

Dengan pertumbuhan ekonomi yang sederhana pada suku kedua 2023, Malaysia berdepan dengan pelbagai cabaran dan peluang. Penting untuk terus memantau perkembangan ekonomi dalam konteks global dan domestik, serta untuk mengambil langkah-langkah strategik bagi mengukuhkan prestasi ekonomi negara. Di tengah dinamika yang berubah, kerjasama antara sektor swasta, kerajaan, dan institusi kewangan akan memainkan peranan penting dalam mendorong pertumbuhan dan kestabilan ekonomi Malaysia pada tahun ini dan seterusnya.